Kasvattajakruunu-kilpailun säännöt

1 §
Kasvattajakruunu-kilpailu järjestetään vuosittain 2-, 3- ja 4-vuotiaille lämminverisille oriille ja ruunille sekä tammoille erikseen. Lisäksi järjestetään kilpailu 5-vuotiaille tammoille. Finaalit järjestetään Seinäjoen ja Turun raviradoilla. Muut järjestämispaikkakunnat vahvistaa järjestävä yhdistys. 

2 §
Kaikki kilpailut järjestetään Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana.

3 §
Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan Kasvattajakruunu kilpailuihin vuosittain helmikuun loppuun mennessä ilmoitettujen oriitten Suomessa syntyneet tai Suomessa siemennetyt jälkeläiset. Varsa, jonka emä on siemennetty ulkomailla Kasvattajakruunuun ilmoitetulla oriilla ja on ennen varsomista Suomen rekisterissä, voidaan hyväksyä mukaan kilpailuun 100€ ylimääräisellä maksulla. Oriin vuosittainen ilmoittautumismaksu on 475 € ja 5% oriin virallisesta verottomasta varsamaksusta , joka maksetaan vuosittain per 31.3. Tämän lisäksi astutustilastojen valmistuttua 15.10 veloitetaan 2% oriin virallisesta varsamaksusta per siemennetty tamma. Tämä summa tulee suorittaa astutusvuonna 30.11. mennessä. Mikäli ori tuodaan Suomeen vasta ilmoittautumisajan jälkeen tai se vaihtaa omistajaa, voi sen ilmoittaa Kasvattajakruunu kilpailuun maksamalla ilmoittautumismaksun ennen oriin käyttöä siitokseen.

4 §
Kilpailuun ilmoitettu varsa säilyttää kilpailuoikeutensa, kun siitä suoritetaan: 

  maksu eräpäivä
hevosen ollessa 1-vuotias 100 € 31.5.
hevosen ollessa 2-vuotias 100 € 31.5.
hevosen ollessa 3-vuotias 100 € 28.2.
hevosen ollessa 4-vuotias 100 € 28.2.

5-vuotiaat tammat maksavat kilpailuvuonna vielä 28.2 100€ maksun

Yksi (1) eräpäivään mennessä maksamatta jäänyt maksuerä on mahdollista suorittaa kaksinkertaisena viimeistään seuraavana eräpäivänä. Suoritettuja maksuja ei palauteta.

5 §
Kaksivuotiaille oriille ja ruunille sekä tammoille erikseen järjestetään syys–joulukuussa 2100 metrin matkalla finaali. Finaalin paikat täytetään ensisijaisesti kilpailuun oikeutetulla hyväksytyn kilpailun juosseella hevosella kilpailuvuoden voittosumman mukaisessa järjestyksessä ja toissijaisesti kilpailuun oikeutetulla hevosella, koe- tai rutiinilähtöajan mukaisessa järjestyksessä siten, että enintään 12 hevosta osallistuu finaaliin. Mikäli vii-meisestä finaalipaikasta tulee tasatilanne (sama kilpailuvuoden voittosumma tai sama koe- tai rutiinilähtöaika),finaalipaikka arvotaan.

6 §
Kolme- ja nelivuotiaille oriille ja ruunille sekä tammoille järjestetään alkuerät, joissa oriit ja ruunat kilpailevat yhdessä ja tammat erikseen. Molemmille sukupuolille järjestetään enintään kuusi alkuerää 1600 - 2600 metrin matkalla. Mahdollinen karsinta alkueriin suoritetaan normaalin karsintapistejärjestelmän mukaan. Alkueristä 24 suurimman voittosumman kerännyttä hevosta pääsee syys– marraskuussa 2100 metrin matkalla ajettaviin välieriin. Mikäli alkueriä ei järjestetä, alkuerät joudutaan peruuttamaan, alkueristä ei ole pääsemässä 24 hevosta välieriin tai välieriin oikeutettua hevosta ei siihen ilmoiteta, täytetään vapaat paikat kilpailuun oikeutetulla hevosella kilpailuvuoden voittosumman mukaisessa järjestyksessä siten, että enintään 24 hevosta osallistuu välieriin. Hevoset jaetaan välieriin pisteytyksellä, jossa alkueristä suurimman voittosumman kerännyt hevonen saa sijaluvun 1, toiseksi suurimman voittosumman kerännyt hevonen saa sijaluvun 2, jne. Hevoset jaetaan välierien lähtöihin pisteytyksen osoittamassa järjestyksessä seuraavasti:

välierä lähtö 1 lähtö 2
sijaluku yksi kaksi
sijaluku kolme neljä
sijaluku viisi kuusi


Jos useampia saman omistajan, ohjastajan tai valmentajan hevosia joutuu sijalukujen perusteella samaan välierään, tasoitustenlaatija sijoittaa nämä uudelleen siten, että ne mahdollisimman hyvin noudattavat alkuerien voittosummaan perustuvaa pisteytystä. Mikäli viimeisestä välieräpaikasta tulee tasatilanne (sama voittosumma alkueristä), pääsee välieriin suuremman kokonaisvoittosumman omaava hevonen. Jos kokonaisvoittosumma on sama, pääsee välieriin nopeamman ennätyksen omaava hevonen. Jos ennätys on sama, välieräpaikka arvotaan.

Molemmista välieristä pääsee kuusi parasta loka–marraskuussa 2100 metrin matkalla ajettavaan finaaliin. Mikäli viimeisestä finaalipaikasta tulee tasapääjuoksu arvotaan finaalipaikka. Finaalin ratajärjestyksen arvontatilaisuus järjestetään samana päivänä kuin välierät. Finaalin lähtöradat valitaan välierien sijoitusten mukaisessa järjestyksessä. Ensin valitaan lähtöradat voittajille arvotussa järjestyksessä, sitten toiseksi sijoittuneille jne. Mikäli välieriin ilmoittautuu hevosia 12 tai vähemmän, välierää ei ajeta, vaan välierän palkinnot lisätään finaalin palkintoihin. Tässä tapauksessa välieriin ilmoitetut hevoset ovat oikeutettuja osallistumaan finaaliin. Ratajärjestys määräytyy edellä mainitun pisteytyksen mukaan siten, että sijaluvun yksi omaava valitsee lähtöradan ensin, jne. Samalla sijaluvulla olevien hevosten valintajärjestyksen ratkaisee arpa. Mikäli ilmoitetulla hevosella ei ole alkueristä voittosummaa, arvotaan sen rata finaalissa sen jälkeen , kun alkueristä rahaa saaneille on valittu lähtöradat.

7 §
Viisivuotiaille tammoille järjestetään kilpailu 1600 - 2100 metrin matkalla. Kilpailuun järjestetään karsintalähdöt 2-3 kappaletta, enintään 36 hevosta.Mikäli karsintalähtöjä on kaksi pääsee kuusi parasta finaaliin. Mikäli karsintalähtöjä on kolme pääsee neljä parasta finaaliin. Mikäli viimeisestä finaalipaikasta tulee tasapääjuoksu arvotaan finaalipaikka. Hevoset jaetaan karsintalähtöihin pisteytyksellä, jossa suurimman voittosumman kerännyt hevonen saa sijaluvun 1, toiseksi suurimman voittosumman kerännyt hevonen saa sijaluvun 2, jne. Hevoset jaetaan karsintalähtöihin pisteytyksen osoittamassa järjestyksessä seuraavasti:

karsintalähtö lähtö 1 lähtö 2
sijaluku yksi kaksi
sijaluku kolme neljä
sijaluku viisi kuusi


Jos useampia saman omistajan, ohjastajan tai valmentajan hevosia joutuu sijalukujen perusteella samaan välierään, tasoitustenlaatija sijoittaa nämä uudelleen siten, että ne mahdollisimman hyvin noudattavat karsintalähtöjen voittosummaan perustuvaa pisteytystä. 
Finaalin ratajärjestyksen arvontatilaisuus järjestetään samana päivänä kuin karsinnat. Finaalin lähtöradat valitaan karsintalähtöjen sijoitusten mukaisessa järjestyksessä. Ensin valitaan lähtöradat voittajille arvotussa järjestyksessä, sitten toiseksi sijoittuneille jne. Mikäli karsintoihin ilmoittautuu hevosia 12 tai vähemmän, niitä ei ajeta. Tässä tapauksessa karsintoihin ilmoitetut hevoset ovat oikeutettuja osallistumaan finaaliin. Kilpailuoikeus on Kasvattajakruunun maksut maksaneilla tammoilla jotka kilpailuvuonna maksavat 28.2. mennessä 100 euron maksun. Yksi (1) eräpäivään mennessä maksamatta jäänyt maksuerä on mahdollista suorittaa kaksinkertaisena viimeistään seuraavan erän eräpäivänä. Suoritettuja maksuja ei palauteta.

8 §
Kilpailua hoitamaan perustetun Kasvattajakruunu ry:n jäseniä ovat Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry, Turun Hippos ry. Yhdistyksen ulkopuolisina voidaan kutsua myös ulkopuolisten rahoittajien edustajia ja muita kilpailun markkinoinnin kannalta tärkeitä henkilöitä ilman äänivaltaa. 

9 §
Kerätyt maksut, oriinomistajilta, hevosenomistajilta sekä ratojen jäsenmaksut rahastoidaan yhdistyksen tilille josta ne korkoineen käytetään palkintojen maksuun ja kilpailun järjestämiseen siten, että jaettavan palkintosumman tulee olla suurempi kuin ilmoittautumismaksuina kerätty osuus. Kasvattajakruunu takaa kuitenkin vähintään suurkilpailutasoisen palkinnon. Kaikkien ikäluokkien palkinnot päättää Kasvattajakruunu ry:n hallitus vuosittain.

10 §
Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassaolevia ravikilpailusääntöjä. Kasvattajakruunu ry:llä on oikeus muuttaa näitä sääntöjä. Sääntömuutokset esitetään Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi. 

Kasvattajakruunu ry